Бюджет 2024

Отчет за първо тримесечие 2024

Отчет за второ тримесечие 2024

Месечни отчети 2024

Бюджет 2023

Месечни отчети 2023

  Отчет за четвърто тримесечие 2023

  Отчет за трето тримесечие 2023

  Отчет за второ тримесечие 2023

  Отчет за първо тримесечие 2023

  Бюджет 2022

  Отчет за първо тримесечие 2022

  Отчет за второ тримесечие 2022

  Отчет за трето тримесечие 2022

  Отчет за четвърто тримесечие 2022

  Бюджет 2021

  Отчет за първо тримесечие 2021

  Отчет за второ тримесечие 2021

  Отчет за трето тримесечие 2021

  Отчет за четвърто тримесечие 2021