Бюджет 2024

Отчет за първо тримесечие 2024

Месечни отчети 2024

Бюджет 2023

Месечни отчети 2023

Отчет за четвърто тримесечие 2023

Отчет за трето тримесечие 2023

Отчет за второ тримесечие 2023

Отчет за първо тримесечие 2023

Бюджет 2022

Отчет за първо тримесечие 2022

Отчет за второ тримесечие 2022

Отчет за трето тримесечие 2022

Отчет за четвърто тримесечие 2022

Бюджет 2021

Отчет за първо тримесечие 2021

Отчет за второ тримесечие 2021

Отчет за трето тримесечие 2021

Отчет за четвърто тримесечие 2021