Днес в часа по „Хигиена и здравно образование“ учениците от 9б клас се изправиха пред предизвикателството да опишат предимствата и недостатъците на това да си жена или мъж. Целта на интерактивния урок бе да се изяснят различията между половете, да се открият някои стереотипи във външния вид и в поведението им и да се прецени дали те влияят на общуването ни с другия пол. Младежите имаха възможност да дискутират и да изяснят, доколко тези представи имат положителен или отрицателен ефект върху съответната личност и дали са реални или само плод на предразсъдъци. Часът премина интересно и много емоционално. Провокацията отправена от техния учител Анелия Козлева, целеше да накара младите хора да разберат личните си нагласи относно половите роли и отговорности.

Категории: Новини