Учениците от 12 А клас изненадаха класния си ръководител Георги Георгиев и го поканиха на абитуриентския си бал, облечени в народни носии под съпровода на гайда и тъпан. В неделния ден те пътуваха до село Мерданя и отидоха на крака в дома на класния. Бяха приготвили домашна питка, торта и специален подарък за любимия учител. Пред дома на г-н Георгиев постлаха червена пътека, в края на която го очакваше плакат с надпис: „Ще дойдете ли с нас на бала?“. Той им отговори утвърдително, добави, че ги обича, и последваха прегръдки и красиви народни хора. Видимо трогнат, г-н Георгиев остана без думи и сподели, че каквото им да им каже, няма да може да опише емоцията си.

Категории: Новини