Ученици от Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново ще преминат обучение в рамките на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през настоящата учебна година. Предвидено е младежите да преминат през лекционен курс, в който техни обучители ще бъдат председателят на Районен съд – Велико Търново съдия Младен Димитров и зам.-председателят на ВТРС – съдия Кирил Хаджитанев. Първата лекция от предвидената програма се проведе на 17.11.2023 г., като възпитаниците на гимназията бяха посрещнати от съдия Димитров и съдия Хаджитанев в съдебните зали на Районен съд – Велико Търново. Учениците бяха запознати с основното устройство и функции на съдебната власт и имаха възможност да задават всякакви въпроси, които ги вълнуват. Те проявиха интерес към различни наказателни производства, получили широк обществен отзвук, към видовете наказания и към различни аспекти от работата на съдиите.

За първи път ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ е партньор на Районен съд – Велико Търново в рамките на образователната програма. В обучението ще участват ученици от осми до дванадесети клас от профилираната паралелка „Право и журналистика“. Освен общо седемте лекционни курса, предвидени в програмата, младежите ще имат възможност да присъстват и на реални съдебни заседания.  Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ се реализира от Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, по силата на подписано споразумение за сътрудничество. Тя е насочена към формиране на правна грамотност и култура сред учениците, към повишаване степента на доверието им в съдебната власт и върховенството на закона.

Категории: Новини