Ученици от 11б клас на ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново участваха в Антиспин кампания по повод на Деня на влюбените – 14 февруари, организирана от РЗИ – Велико Търново, Община Велико Търново, МКБППМН, Градски ученически парламент и Интеракт клуб. Младежите се включиха в интерактивни игри, в които показаха, че са добре запознати със същността на заболяването СПИН, пътищата за предаването му и начините за предпазване от заразяване и получиха малки предметни награди. Те се възползваха и от възможността напълно безплатно и анонимно да се изследват за носителство на ХИВ вируса.

Категории: Новини