Младите таланти от паралелка Право и журналистика в ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, правят уверено своите първи стъпки в кинематографичното изкуство, чрез писане на собствен сценарий и опит за заснемането му. Идеята на учениците е да се изгради отношение към седмото изкуство и същевременно вкус към доброто кино. С огромно желание те правят опит да проектират реалния живот на сцената. Хубавото тук е, че „режисьорите“ сами предлагат роли на съучениците си „актьори“, изхождайки от темперамента им. Така по един забавен и неповторим начин младите хора се превръщат в актьори и показват своя талант. Успех!

Категории: Новини